π导航  

【首页】

Blender使用python:批量复制


【2020-10-22】 blender】


在blender中使用python脚本批量复制平移生成模型
https://blog.csdn.net/MAILLIBIN/article/details/79335536

在blender中使用python脚本批量复制平移生成模型
https://blog.csdn.net/MAILLIBIN/article/details/79335536


用python代码在blender里面绘制三棱锥

https://jingyan.baidu.com/article/cbcede0760414802f40b4dc3.html


            

copyright©2018-2020 gotopie.com